Ochrana osobních údajů

Pokud jste zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu www.petra-dvorakova.cz, svěřujete Healthy & Happy life s.r.o. své osobní údaje. Ta zodpovídá za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Správcem je Healthy & Happy life s.r.o., IČ 19208979, a provozuje webovou stránku www.petra-dvorakova.cz. Vaše osobní údaje zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se budete chtít v průběhu zpracování obrátit na právnickou osobu, můžete ji kontaktovat na tel. čísle +420774622906 nebo na e-mailu: petra@petra-dvorakova.cz

Healthy & Happy life s.r.o. prohlašuje

Že jako správce vašich osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • bude zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožní a bude vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Healthy & Happy life s.r.o. zpracovává osobní údaje, které jí svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů): 

. poskytování služeb, plnění smlouvy: Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail a jméno nezbytně potřebuje k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží).

  • vedení účetnictví: Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuje, aby vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
  • marketing – zasílání newsletterů: Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívá za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li jejim zákazníkem, dělá tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládá, že vás novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste jejím zákazníkem, zasílá vám newslettery jen na základě vašeho jasného souhlasu, po dobu 5 let od udělení. Váš souhlas potvzujete zaškrtnutím políčka „souhlasím se zpracováním osobních údajů zasíláním novinek, ze kterého se mohu kdykoli odhlásit“. Tento souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
  • pokročilý marketing na základě souhlasu: Pouze na základě vašeho souhlasu vám Healthy & Happy life s.r.o. může zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktních údajů.
  • fotografická dokumentace: Pouze na základě vašeho souhlasu může Healthy & Happy life s.r.o. použít vaše fotografie nebo videa na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si Healthy & Happy life s.r.o. ponechává po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo není v konkrétních případech neuvedeno jinak.

Cookies

Při procházení webových stránek dochází k zaznamenání vaší IP adresy, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek je vnímán jako oprávněný zájem správce a díky tomu vám mohu být nabídnuty ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Healthy & Happy life s.r.o. chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chrání je, jako kdyby byly její vlastní. Healthy & Happy life s.r.o. přijala a udržuje veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup pouze Healthy & Happy life s.r.o. a její zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáže zajistit vlastními silami, využívá služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: FAPI,  MailerLite, Facebook, Instagram a Google.

Je možné, že se Healthy & Happy life s.r.o. v budoucnu rozhodne využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuje vám však, že v takovém případě při výběru, bude na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovává Healthy & Happy life s.r.o. výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte Healthy & Happy life s.r.o.  prostřednictvím e-mailu: petra@petra-dvorakova.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup můžete kdykoli Healthy & Happy life s.r.o. vyzvat a Healthy & Happy life s.r.o.  vám doloží ve lhůtě 10 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovává a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že Healthy & Happy life s.r.o. zpracovává vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádí zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, bude Healthy & Happy life s.r.o. postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošle ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuje alespoň 20 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Healthy & Happy life s.r.o na vás nechce zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaže veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuje 90 dní. V některých případech je Healthy & Happy life s.r.o. vázána zákonnou povinností, a např. musí evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaže všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás bude informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji Healthy & Happy life s.r.o. nezachází v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Healthy & Happy life s.r.o bude moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat ji, aby s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení, e-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílá jste-li zákazník Healthy & Happy life s.r.o. na základě oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílá vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Healthy & Happy life s.r.o. si Vás dovoluje ujistit, že její zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s Healthy & Happy life s.r.o. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady jsou platné od 1. 4. 2023.